Conciërges & Huismeesters

Als huismeester is men verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een gebouw. De taken en verantwoordelijkheden lopen zeer uiteen en kunnen met gemak worden afgestemd op de wensen van klant. Om een huismeester te selecteren, worden de functie-eisen aandachtig bekeken. Een Bewijs van Goed Gedrag, Basis SVS-certificaat en een rijbewijs zijn voorbeelden van de benodigde papieren die een medewerker in zijn/haar bezit dient te hebben. Tevens is het van belang dat een huismeester een flexibele instelling heeft, service gericht werkt naar de klant en collega’s en sociaal en communicatief werkt.